Drepturile angajaților

Ai vreo problemă la locul la muncă? Vrei să știi ce drepturi și obligații ai atunci când lucrezi legal în România? Aici găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți desfășura activitatea în cele mai bune condiții, furnizate de Ministerul Muncii (https://mmuncii.ro).

Nu uita, vrem să știm care sunt problemele pe care le ai și așteptăm întrebările tale la adresa workandlive.ro@gmail.com.

Care este salariul minim în România?

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 3.300 lei lunar, fără indemnizații, sporuri şi alte adaosuri. Salariul minim a fost mărit de la data de 1 octombrie 2023, iar valoare netă a salariului de 2.079…

Care este salariul minim în România?

Ca cetățean străin pot fi discriminat?

La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,…

Ca cetățean străin pot fi discriminat?

Am dreptul la concediu de odihnă?

Da, ai dreptul la concediu de odihna de minimum 21 de zile. De asemenea, ai dreptul la concediu fără plată pentru rezolvarea unor problemei personale, la concediu de formare profesională şi alte concedii stabilite prin contractul colectiv de…

Am dreptul la concediu de odihnă?

Când am dreptul la pauză?

Ai dreptul la pauză de masă şi repaus între două zile de muncă care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive si la repaus săptămânal care se acordă pe o perioadă de două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. Mai multe…

Când am dreptul la pauză?

Munca de noapte se plăteste suplimentar?

Munca prestată între orele 22.00 – 06,00 este considerată muncă de noapte. Salariaţii de noapte beneficiază fie de program de lucru redus, fie de un spor la salariu sau de zile libere. Mai multe informații…

Munca de noapte se plăteste suplimentar?

Sunt obligat să fac ore suplimentare?

Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturarea consecinţelor unui accident. Mai multe…

Sunt obligat să fac ore suplimentare?

Ce este munca suplimentară?

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară.  Mai multe informații pe https://mmuncii.ro/ Așteptăm întrebările tale…

Ce este munca suplimentară?

Care este durata maximă a timpului de muncă?

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Mai multe informații pe https://mmuncii.ro/ Așteptăm întrebările tale…

Care este durata maximă a timpului de muncă?

Cum este reglementat timpul de muncă?

Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Mai multe informații pe https://mmuncii.ro/ Așteptăm întrebările tale…

Cum este reglementat timpul de muncă?

Cum se calculează impozitul pe salariu?

Impozitul pe salariu în România se calculează prin aplicarea cotei unice de 16% asupra bazei de calcul. Astfel, se află venitul net prin deducerea contribuțiilor obligatorii lunare din venitul brut, a cotizatiilor…

Cum se calculează impozitul pe salariu?

Cine plătește impozitul pe salariu?

Orice persoană fizică sau juridică trebuie să plătească impozit pe venit. Venitul poate proveni din salariu sau dintr-o activitate economică întreprinsă de o companie în România. Impozitul pe salariu și contribuțiile pentru…

Cine plătește impozitul pe salariu?

Am dreptul să mă înscriu în sindicat și cum mă ajută acest lucru?

Ai dreptul să te înscrii în sindicat dacă dorești acest lucru. Angajatorul tău are obligația  să se consulte cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor care pot afecta drepturile şi interesele…

Am dreptul să mă înscriu în sindicat și cum mă ajută acest lucru?

Care sunt obligaţiile angajatorului față de salariați?

Angajatorul trebuie să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. De asemenea, trebuie să asigure condiţiile corespunzătoare de muncă pentru ca salariații…

Care sunt obligaţiile angajatorului față de salariați?

Cum mă poate sanctiona angajatorul?

Angajatorul te poate sancționa  potrivit legii sau contractului colectiv de muncă care se aplică la firma unde lucrezi și regulamentului intern. Mai multe informații pe https://mmuncii.ro/ Așteptăm întrebările tale…

Cum mă poate sanctiona angajatorul?

Cum se soluţionează conflictele privind drepturile şi obligatiile salariaților?

Conflictele de orice fel între angajat si angajator sunt conflicte de drepturi şi se soluţionează de instanţele judecătoreşti. Mai multe informații pe https://mmuncii.ro/ Așteptăm întrebările tale…

Cum se soluţionează conflictele privind drepturile şi obligatiile salariaților?

Cine stabileste sumele reținute pentru contribuții și impozite?

Valoarea contribuţiilor şi impozitelor datorate de angajaţi și angajatori este stabilită anual prin legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale. Mai multe informații pe https://mmuncii.ro/ Așteptăm…

Cine stabileste sumele reținute pentru contribuții și impozite?

Cine stabilește care sunt sarcinile angajaților?

Angajatorul este cel care stabilește modul de organizare şi funcţionare a companiei, care sunt atribuţiile fiecărui salariat. Angajatorul este cel care dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor,…

Cine stabilește care sunt sarcinile angajaților?

Care este Adresa Oficiului Român pentru Imigrări?

Adresa Oficiului Român pentru Imigrări este: str. Cpt. aviator Alexandru Şerbănescu, nr. 50, sector 1, București. Pentru a afla adresa din județul în care tu muncești accesează https://igi.mai.gov.ro/contact/ și aici vei găsi adresele…

Care este Adresa Oficiului Român pentru Imigrări?

Ce obligații am ca salariat?

Ca salariat în Romania,ai în principal, următoarele obligaţii: obligaţia de a realiza norma de muncă sau de a îndeplini atribuţiile ce îți revin conform fişei postului; obligaţia de a respecta disciplina muncii; obligaţia de a respecta…

Ce obligații am ca salariat?

Ce drepturi am ca salariat?

Ai dreptul la salariul corespunzător muncii depuse, ai dreptul la repaus zilnic şi săptămânal și la concediu de odihnă anual. Ai dreptul la egalitate de şanse şi de tratament cu ceilalți angajați, ai dreptul la securitate şi…

Ce drepturi am ca salariat?